ลดพิเศษ 68% สำหรับคุณ

ลงทะเบียนเรียน
เนื้อหาบทเรียน

#เรียนออนไลน์ #เรียนภาษาญี่ปุ่น #เรียนไม่ยาก

สานต่อความรู้ ฝึกภาษาญี่ปุ่น ระดับ N4

สื่อสารได้ดีขึ้น พร้อมติวสอบเข้มข้น

#เรียนออนไลน์ #เรียนสะดวก #เรียนไม่ยาก

สื่อสารได้ดีขึ้น พร้อมติวสอบเข้มข้น

สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น คืออะไร?

ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกับ "การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" หรือ "Japanese Language Proficiency Test (JLPT)" กันดีกว่า... JLPT มีทั้งหมด

5 ระดับ โดยไล่ตั้งแต่ N5 (ขั้นต้น) ไปจนถึง N1 (ขั้นสูง) สำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากภาษาญี่ปุ่น จำเป็นต้องสอบวัดระดับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในทักษะความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นของตัวเอง เพราะฉะนั้น หากใครสนใจอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ที่มากกว่า เพื่อการประหยัดเวลา และเงินทุน การเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เพื่อการสอบ ย่อมเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุด เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานให้แน่น เตรียมความรู้พร้อมสอบวัดระดับ N5 เพื่อลองสนาม และค่อยๆ สร้างความมั่นใจในทักษะ ต่อยอดความรู้ และการสอบในระดับที่สูงกว่าในครั้งต่อไป

"การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น" หรือ "Japanese Language Proficiency Test (JLPT)" มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยไล่ตั้งแต่ N5 (ขั้นต้น) ไปจนถึง N1 (ขั้นสูง) ซึ่งแต่ละขั้น ถูกใช้เป็นตัววัดทักษะความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นของผู้สอบ หากใครสนใจอยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ที่มากกว่า เพื่อการประหยัดเวลา และเงินทุน การเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นพร้อมเตรียมตัวสอบ ย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

เริ่มต้นจากการปูพื้นฐานให้แน่น สอบไต่ระดับ เริ่มจาก N5 เพื่อลองสนาม และค่อยๆ สร้างความมั่นใจ ต่อยอดการสอบในระดับที่สูงกว่าในครั้งต่อไป

คุณมั่นใจแค่ไหน? สำหรับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N4 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ค่าสอบตั้งเกือบพัน หากพลาดที ก็ต้องสอบใหม่

สู่

เสียค่าใช้จ่ายเยอะกว่าเดิมอีกเท่าตัว! เพราะฉะนั้นหากไม่อยากพลาด มาเตรียมตัวเองให้พร้อม ติวข้อสอบวัดระดับ JLPT N4 ทบทวนทุกเนื้อหาสำคัญ ทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และคันจิ แบบเน้นๆ อย่างตรงประเด็น แน่นไปด้วยเนื้อหาที่ถูกจัดรวบรวมให้เข้าใจง่าย พร้อมด้วยเทคนิคการจดจำ และเทคนิคการจัดลําดับความคิด แนวทางการทําความเข้าใจ เพื่อให้คุณสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีสมาธิ เก็บทุกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน!

...เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเท่าตัว! เพราะฉะนั้นหากไม่อยากพลาด มาเตรียมตัวเองให้พร้อม ติวข้อสอบวัดระดับ JLPT N4 ทบทวนทุกเนื้อหาสำคัญ ทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และคันจิ แบบเน้นๆ อย่างตรงประเด็น แน่นไปด้วยเนื้อหาที่ถูกจัดรวบรวม

ให้เข้าใจง่าย พร้อมด้วยเทคนิคการจดจำ และเทคนิคการจัดลําดับความคิด แนวทางการทําความเข้าใจ เพื่อให้คุณสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีสมาธิ เก็บทุกรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน!

1. คุณอาจจะได้เจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิต เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากถึง 128 ล้านคนทั่วโลก หรือคิดเป็นอันดับ 9 ของภาษาที่ทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสื่อสารกับคนอื่นๆ ได้มากมาย นำมาซึ่งโอกาสที่ไม่คาดฝัน (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ Day Translation)

2. คุณจะได้รับค่าตอบแทนในการทำงานที่สูงมาก (เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนในประเทศไทย) เพราะคุณจะได้รับโอกาสในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่นที่คุณมี นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่น ยังเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก อยู่ในอันดับ 3 ของโลกอีกด้วย

3. คุณจะมีตัวเลือกในการสมัครงานในประเทศไทยมากขึ้นหลายเท่า เพราะกว่า 40% ของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย

ล้วนแต่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นโดยทั้งสิ้น โอกาสที่คุณจะได้รับการตอบรับเข้าทำงาน และได้รับการโปรโมตขึ้นตำแหน่งสูงๆ

พร้อมเงินเดือนที่สูงขึ้น ก็จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

4. คุณจะได้รับมิตรภาพที่ดีจากชาวญี่ปุ่น โดยการสร้างความประทับใจให้กับเขา ด้วยการกล่าวทักทาย และพูดคุยเป็นภาษาญี่ปุ่น

5. คุณจะไม่มีปัญหาเมื่อเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ประเทศซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก ของกินอร่อย ขนมหวานละมุนลิ้น

6. คุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น เพราะมีรายได้เสริมจากการรับงานแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่น แปลคำบรรยายใต้ภาพ หรือสอนภาษาญี่ปุ่น

แบบส่วนตัว โดยได้รายได้สูงถึงชั่วโมงละหลายร้อยบาท

7. และอีกมากมายที่ภาษาญี่ปุ่นจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าใครๆ!

ภาษาญี่ปุ่น รู้ไว้ได้เปรียบอย่างไร?

1. คุณอาจจะได้เจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิต

- ภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาที่ทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ อันดับ 9 ของโลก ทักษะภาษาญี่ปุ่น จะนำพาโอกาสมากมายมาสู่คุณ

2. คุณจะได้รับเงินเดือนสูงขึ้น

- คุณจะได้รับโอกาสในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่นที่คุณมี และได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าที่ไทย

3. คุณจะมีตัวเลือกในการสมัครงานในประเทศไทยมากขึ้น

- กว่า 40% ของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย ล้วนแต่เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น โอกาสที่คุณจะได้รับการตอบรับเข้าทำงาน และได้รับการโปรโมตขึ้นตำแหน่งสูงๆ จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

4. คุณจะได้รับมิตรภาพที่ดีจากชาวญี่ปุ่น

- สร้างความประทับใจให้กับเขา ด้วยการกล่าวทักทาย และพูดคุยอย่างเป็นกันเองด้วยภาษาญี่ปุ่น

5. คุณจะไม่มีปัญหาเมื่อเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น

- ประเทศญี่ปุ่น เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก ของกินอร่อย การถามทาง และการสั่งอาหารจะกลายเป็นเรื่องง่าย

6. คุณจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น

- มีรายได้เสริมจากการรับงานแปลหนังสือภาษาญี่ปุ่น แปลคำบรรยายใต้ภาพ หรือสอนภาษาญี่ปุ่นแบบส่วนตัว รายได้สูงถึงชั่วโมงละหลายร้อยบาท

7. และอีกมากมายที่ภาษาญี่ปุ่นจะทำให้คุณได้เปรียบกว่าใครๆ!

เนื้อหาสำคัญ และแบบฝึกหัดที่คุณจะได้เรียน

กว่า 28 บทเรียน 5 ชั่วโมง กับไวยากรณ์มากมาย พร้อมติวสอบ พิชิต JLPT N4 ได้ในครั้งเดียว

พื้นฐานหลักการผันคำกริยา

รูปคำกริยา & หลักการใช้

ทบทวนคำศัพท์

ไวยากรณ์สำคัญที่ต้องทบทวน

"หลักการผันรูป"

〜て、〜た、〜ない

〜ます、〜する

- คำกริยารูปสามารถ

- คำกริยารููปตั้งใจ

- รูปถูกกระทำ / รูปให้กระทำ

- คำกริยารูป ba

- คำกริยารูปยกย่อง ถ่อมตัว

- สำนวนที่แสดงการเปรียบเทียบระดับ


- สำนวนแสดงความขัดแย้ง

- สำนวน เพราะว่า

- การใช้

- สำนวน

- รวบรวมสำนวนที่ใช้


- รูปแสดงวัตถุประสงค์

- สำนวนการ คาดคะเน

- การใช้

แบบทดสอบความพร้อม

〜か、〜かどうか

〜より、〜のほう、〜ほど

〜ても、 のに

〜て、〜で、 〜ので

〜そうです

〜ところ

        〜よう 「ようです」

 「ようにする」 、「ようになる」

〜ように、〜ために

- ทบทวนคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อย

- ทบทวนคำคันจิที่หลายคนมักสับสน

- ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย

- ฝึกแปลและเฉลยข้อสอบ Reading 1

- ฝึกแปลและเฉลยข้อสอบ Reading 2

- ฝึกทำข้อสอบดวงดาว 1

- ฝึกทำข้อสอบดวงดาว 2

- สรุปบทเรียนก่อนลุยสนามสอบจริง

ลงทะเบียนเรียน

            〜よう 「ようです」

 「ようにする」 、「ようになる」

- ปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

- ศึกษาต่อ Business English ที่ มหาวิทยาลัย ไลเด้น ประเทศ เนเธอร์แลนด์

เซนเซ ศิรินดา โชคศิริวิทยา

- ผู้บริหาร บ้านเสริมทักษะ Click to learn สอนภาษาญีปุ่่น และ ภาษาอังกฤษ

- เป็นเจ้าของเพจ Click Japanese

(シリンダ先生 )

- มีประสบการณ์การเป็นล่าม และการสอนภาษาญีปุ่นเพื่อสอบวัดระดับมากกว่า 10 ปี

ประสบการ์ทำงาน

ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรามีเกณฑ์การคัดสรรอาจารย์ที่เน้นประสบการณ์ เทคนิคการสอนที่ได้ผลและพิเศษกว่าใครๆ

ประหยัดทั้งเงิน และเวลา เข้าถึงเนื้อหาได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาไหน เรียนผ่านสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ก็ได้ง่ายๆ

ประหยัดหลายต่อ

สมัครเพียงครั้งเดียว เรียนได้ตลอดชีพ ไม่มีวันหมดอายุ สามารถกลับมาทบทวนบทเรียน เพื่อพัฒนาทักษะได้ไม่จำกัดครั้ง

เรียนได้ตลอดชีพ

บทเรียนออกแบบมาให้เข้าใจง่าย เรียน และทบทวนตามได้อย่างเข้าใจ หากมีคำถามสามารถสอบถามอาจารย์ได้เลย

บทเรียนเข้าใจง่าย

ทำไมต้องเรียนกับ EDUMALL


ผลตอบรับจากผู้เรียน
สานต่อความตั้งใจ ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 เพื่อการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้น

☆ สำหรับผู้ที่สมัครคอร์สพื้นฐาน จาก 0 - N5

68%

2,799 บาท

890 บาท

หากสนใจคอร์สเรียน รบกวนกรอกข้อมูลด้านล่างค่ะ

แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป เพื่อยืนยัน และให้ข้อมูลรายละเอียดของคอร์สเรียนเพิ่มเติมนะคะ =)

00

วัน

:

00

ชั่วโมง

:

00

นาที

:

00

วินาที

☆ ชำระเงินภายหลังรับเอกสารการเรียน ☆

日本語能力試験

หากติดปัญหาในการลงทะเบียน สามารถแจ้ง "ชื่อ เบอร์โทร อีเมล" ไว้ที่ช่องคอมเม้นด้านล่าง แอดมินจะทำการลงทะเบียนให้ค่ะ =)

JLPT N4

หากติดปัญหาในการลงทะเบียน สามารถแจ้ง "ชื่อ เบอร์โทร อีเมล" ไว้ที่ช่องคอมเม้นด้านล่าง แอดมินจะทำการลงทะเบียนให้ค่ะ =)

รับทันทีส่วนลดค่าเรียน

☆ สำหรับผู้ที่สมัคร คอร์ส

พื้นฐาน จาก 0 - N5 รับส่วนลด

คอร์สเรียนอื่นๆ ที่คุณต้องไม่พลาด!

- หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ -

- เรียนภาษาจีน เพิ่มโอกาสในด้านภาษาของคุณ -

- อันยอง! เรียนภาษาเกาหลีกันไหมจ๊ะ -

พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ จาก 0 สู่การสอบ N5 (ฉบับอัพเดต) ..แถมฟรี! คอร์สภาษาอังกฤษ

เพิ่มโอกาสให้กับตัวเอง เรียนภาษาจีนพื้นฐาน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ..แถมฟรี! คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ..

อันยองฮาเซโย!! โอปป้า อยากชวนมาเรียน ฮันกุกอ (ภาษาเกาหลี) กันเถอะ!! ^^

1,350 บาท

5,598 บาท →

★ ★ ★ ★ ★

990 บาท

3,500 บาท →

★ ★ ★

5,598 บาท →

สมัครเรียนด้วยส่วนลด 76%
สมัครเรียนด้วยส่วนลด 70%
สมัครเรียนด้วยส่วนลด 70%

1,690 บาท

★ ★ ★ ★ ★

ยังมีคอร์สเรียนอื่นๆ มากมาย ที่คุณอาจสนใจ

อ่านต่อ

© 2017 Edumall.co.th All rights reserved.

Room 11-08, Chartered Square Building, 152 North Sathon Road,

Silom, Bangrak, Bangkok 10500 , Thailand

Contact: Monday to Friday (9:00 - 12:00 and 14:00 - 19:00)

Tel : 021054415 I Email: support@edumall.co.th

Facebook: Topica Edumall I Website: edumall.co.th

© 2017 Edumall.co.th All rights reserved.

Room 11-08, Chartered Square Building,

152 North Sathon Road, Silom, Bangrak,

Bangkok 10500 , Thailand